Start sharing knowledge on iPulmonologist

  • Built with doctors as an alternative for overall social media
  • Complete your profile
  • Start sharing your daily updates
  • Invite colleagues

Latest News

Post-ATS 2019 Round Table met dr. Paul Bresser, en dr. Jasper Kappen

News 3 weeks ago

Onder leiding van Tom van ‘t Hek bespreken dr. Paul Bresser, en dr. Jasper Kappen de volgende onderwerpen: Astma en COPD Medicamenteuze behandeling van COPD Onderzoek naar COPD Diagnostiek van astma Pulmonale hypertensie Interstitiële longziekten Neuromusculaire aandoeningen Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd […]

Nascholingsmagazine 2: Bronchiëctasieën zijn geen bijzaak meer

News 3 weeks ago

Leerdoelen Na het lezen van dit artikel weet u: Dat bronchiëctasieën vaker voorkomen dan voorheen werd aangenomen en het beloop van de onderliggende aandoening kunnen compliceren; Dat het systematisch aflopen van eendiagnostisch stappenplan de kans verhoogt om de onderliggende aandoening […]

CRP test effectief in het reduceren van antibiotica gebruik bij COPD

News 2 months ago

Een eenvoudige CRP-vingerpriktest kan het antibiotica gebruik bij COPD exacerbaties veilig reduceren met 20%, schrijven Britse onderzoekers in New England Journal of Medicine.Deze bevinding is klinisch zeer relevant en ondersteunt bij de strijd tegen grootschalige antibioticaresistentie.  Geregeld krijgen COPD-patiënten met […]

Werkgerelateerde ziektelast bij respiratoire ziekten

News 2 months ago

Volgens de onderzoekers is de werkgerelateerde ziektelast voor thoracale kanker en de ‘klassieke’ pneumoconiose (waaronder silicose en asbestose) al ruim aangetoond. Daarom hebben zij nu non-maligne respiratoire ziekten in kaart gebracht: luchtwegaandoeningen (astma, COPD, chronische bronchitis), interstitiële longziekten (waaronder idiopathische […]

Verwarring over het begrip exacerbatie  

News 3 months ago

Rik Loijmans, huisarts en onderzoeker, stelt in zijn proefschrift dat er nog steeds verschillende definities voor exacerbatie worden gehanteerd. Dit maakt het ingewikkeld om exacerbaties te voorspellen, maar ook om de effectiviteit van therapieën te vergelijken.

Pulmonologie Journaal 2019-01

News 3 months ago

  Er is een nieuwe versie van het GOLD-report beschikbaar. Het rapport toont niet alleen het belang van de juiste inhalatorkeuze, bijbehorende inhalatietechniek en therapietrouw. Er zijn grote veranderingen in het behandelalgoritme doorgevoerd. Zo is afgestapt van de oude ABCD-verdeling […]