Start sharing knowledge on iPulmonologist

  • Built with doctors as an alternative for overall social media
  • Complete your profile
  • Start sharing your daily updates
  • Invite colleagues

Latest News

Hebben patiënten met NSCLC baat bij deelname aan klinische studies?

News 9 hours ago

Participatie aan klinische studies is geassocieerd met een lager overlijdensrisico bij patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Dit werd tijdens de ASCO 2019 in Chicago gepresenteerd. Onderzoekers spreken van een mogelijk direct effect van onderzoek deelname, omdat deelnemende patiënten meer […]

CIP geassocieerd met specifieke inflammatoire kenmerken

News 9 hours ago

Pneumonitis door gebruik van checkpoint inhibitors (CIP) is een ernstige complicatie van immunotherapie. Wetenschappers van Johns Hopkins University ontdekten specifieke inflammatoire kenmerken bij patiënten met CIP. Deze ontdekking kan volgens de onderzoekers bijdragen aan een betere opsporing en behandeling van […]

Zo nodig’-gebruik van ICS/LABA bij mild astma

News 9 hours ago

De recent gepubliceerde PRACTICAL-studie liet zien dat ‘zo nodig’-gebruik van ICS/LABA significant meer reductie in exacerbaties gaf vergeleken met een onderhoudsbehandeling met een ICS en een SABA. Er is nu voldoende bewijs om te stellen dat ICS met een bèta-agonist […]

Post-ATS 2019 Round Table met dr. Paul Bresser, en dr. Jasper Kappen

News 4 weeks ago

Onder leiding van Tom van ‘t Hek bespreken dr. Paul Bresser, en dr. Jasper Kappen de volgende onderwerpen: Astma en COPD Medicamenteuze behandeling van COPD Onderzoek naar COPD Diagnostiek van astma Pulmonale hypertensie Interstitiële longziekten Neuromusculaire aandoeningen Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd […]

Nascholingsmagazine 2: Bronchiëctasieën zijn geen bijzaak meer

News 4 weeks ago

Leerdoelen Na het lezen van dit artikel weet u: Dat bronchiëctasieën vaker voorkomen dan voorheen werd aangenomen en het beloop van de onderliggende aandoening kunnen compliceren; Dat het systematisch aflopen van eendiagnostisch stappenplan de kans verhoogt om de onderliggende aandoening […]