Start sharing knowledge on iPulmonologist

  • Built with doctors as an alternative for overall social media
  • Complete your profile
  • Start sharing your daily updates
  • Invite colleagues

Latest News

ATS 2019, videojournaal, zondag 19 mei

News 3 days ago

            Jorine Hartman, UMCG Groningen A1105 / 116 – Patient Satisfaction 1 Year After Bronchoscopic Lung Volume Reduction Treatment Using Endobronchial Valves in Severe Emphysema Patients. Orestes Carpaij, UMCG Groningen A1293 / P681 – Small […]

Nascholingsmagazine 2: Bronchiëctasieën zijn geen bijzaak meer

News 5 days ago

Leerdoelen Na het lezen van dit artikel weet u: Dat bronchiëctasieën vaker voorkomen dan voorheen werd aangenomen en het beloop van de onderliggende aandoening kunnen compliceren; Dat het systematisch aflopen van eendiagnostisch stappenplan de kans verhoogt om de onderliggende aandoening […]

Nascholingsmagazine 2: Hooggebergtebehandeling bij ernstig astma

News 5 days ago

Leerdoelen Na het lezen van dit artikel: Weet u wat hooggebergtebehandeling inhoudt; Kent u de onderzoeksresultaten die aantonen dat een hooggebergte- behandeling effectief is en ook effectheeft op lange termijn; Weet u dat het langetermijneffect vaneen hooggebergtebehandeling versterkt kan worden […]

Interviews met Els Weersink, Gert-Jan Braunstahl en Anneke ten Brinke

News 2 weeks ago

Jaarlijks op WereldAstmaDag staan we stil bij de zware ziektelast van ernstige astma. Bij AstraZeneca werken we, samen met artsen, elke dag om de zorg voor astmapatiënten te verbeteren. Dr. Els Weersink, AMC, Dr. Gert-Jan Braunstahl, Franciscus & Vlietland  en Dr. Anneke ten Brinke MCL, vertellen hoe:    

Dynamische hyperinflatie en gezondheid

News 4 weeks ago

Dynamische hyperinflatie is geassocieerd met slechtere gezondheid en verminderde dagelijkse activiteiten, onafhankelijk van ernst van de astma. Dit blijkt uit een studie van het Medisch Centrum Leeuwarden. Reduceren van dynamische hyperinflatie moet een belangrijk doel zijn van behandeling van astma.  […]

Belangrijke wijziging in 2019 GINA Astma strategierapport

News 4 weeks ago

GINA adviseert niet langer om de astmabehandeling te starten met alleen een kortwerkende beta2-agonist inhaler. Het advies luidt: ‘Alle adolescenten en volwassenen met milde astma moeten vanaf nu symptoomgedreven behandeling ontvangen. Iedereen met matig of ernstig astma moeten dagelijks anti-inflammatoire […]